Digisport-online.cz již není. Místo toho zkuste cz.digi.tv.

Digitální vysílání není již dnes pro mnohé neznámým pojmem. No možná vás překvapí, že jeho historie je mladší, než byste se domnívali. Další z důkazů toho, jak rychle postupuje vývoj v oblasti technologií.

Průkopníkem v digitalizaci televizního vysílání je Velká Británie, země, o níž byste to možná ani neřekli. První digitální vysílání se v této zemi spustilo v listopadu 1998. Její příklad následovaly a následují další země – těsně v závěsu za Velkou Británií to byli opět možná trochu překvapivě Švédsko a Španělsko. Po nich si digitální televize postupně razí cestu i do dalších zemí. Naši nevyjímaje.

Proč se vysílání digitalizuje?

Hlavním důvodem digitalizace televize je zejména kvalita vysílání, ale i omezený rozsah vysílacího spektra, do kterého je třeba umísťovat s ohledem na poptávku diváků, stále větší a větší počet televizních programů. Analogová televize, předchůdce digitálního vysílání, má totiž mnohem větší nároky na rozsah vysílacího pásma.

Vzhledem k tomu, že vývoj v oblasti digitalizace stále probíhá, je obtížné určit přesný přepočet mezi digitální a analogovou televizí. No přibližně platí, že na pásmo jednoho programu vysílaného přes analogovou televizi lze umístit cca 4-6 programů vysílaných digitálně. Tím se však výhody digitálního vysílání nekončí.

Nejen více programů, ale i ve vyšší kvalitě

Digitální televize netrpí neduhy jako je nedostatečná síla signálu, zrnící obraz, či různé šmouhy poletující po obrazovce. Tam, kde je digitální signál přítomen, je vždy kvalitní, ve vysoké ostrosti a s jasnými barvami. Navíc, jeho vysílání v 16:9 formátu je fyziologii našeho oka blíž, než původních 4:3.

ČT se také digitalizuje

Automaty zdarma jsou lepší jak TV. Víte proč? Na to je jednoduchá odpověď. Vždy je přeci lepší být součástí něco, co můžete ovládat, že ano? Televize je bohužel ovládána nikým jiným.


© 2024 Digisport-online.cz. All Rights Reserved.